2021

2021

Το Δ.Σ. του Συλλόγου "AΠANTAXOY TΣEKΛEIΣTIANOI" συγχαίρει τους:

1. Γαλάνη Ινώ Μουσικό Πανεπιστήμιο Κέρκυρας

2. Κολοκύθας Νίκος ΙΕΚ Πληροφορικής Αιγάλαιω

3. Κολοκύθας Παναγιώτης ΙΕΚ Τουριστικά Αιγάλαιω

4. Μακρυγιάννη Ελένη του Λάμπρου Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης - Ρέθυμνο Κρήτης

5. Πολίτη Αικατερίνη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

6. Πολίτης Βασίλης Πληροφορίκής και Τηλεπικοινωνιών Άρτα


Σας ευχόμαστε: "KAΛEΣ ΣΠOYΔEΣ"

 

Cookies are small text files that are stored in our browser while browsing the web. Their purpose is to notify the site that the user visits for his previous activity. They typically describe our username and password when we visit the same site later, remember us and do not need to login.
 

Learn More ...

These are the cookies used by our website to improve your browsing and temporarily store your preferences.

Disabling them is likely to cause problems in viewing the site .

You can set your browser to block or alert you to these cookies, but some parts of the site will not work properly.