2020

2020

Το Δ.Σ. του Συλλόγου "AΠANTAXOY TΣEKΛEIΣTIANOI" συγχαίρει την
ΣKIAΔA APTEMH του ΔHMHTPIOY
ια την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΦYΣIKO TMHMA ΠAN/MIOY KPHTHΣ)
και της εύχεται:
"KAΛEΣ ΣΠOYΔEΣ"

 

Cookies are small text files that are stored in our browser while browsing the web. Their purpose is to notify the site that the user visits for his previous activity. They typically describe our username and password when we visit the same site later, remember us and do not need to login.
 

Learn More ...

These are the cookies used by our website to improve your browsing and temporarily store your preferences.

Disabling them is likely to cause problems in viewing the site .

You can set your browser to block or alert you to these cookies, but some parts of the site will not work properly.